Bestuur 2017-2018

Het bestuur van EARP XIII zal gevormd worden door Thomas van Doeveren en Marta Sablik. Dit tweekoppig bestuur zal tevens versterkt worden door een viertal bestuurstutoren.

Per regio wordt er één tutor aangewezen als bestuurstutor. Door middel van deze organisatie wordt de afstand tussen het bestuur en de verschillende regio’s verkleind, wat leidt tot een verbeterde communicatie en een vast beleid.

Wij wensen de studenten veel succes en veel plezier tijdens de dissectie avonden!

Met anatomische groet,

Het bestuur