FAQ

- Wat is EARP?
EARP staat voor Erasmus MC Anatomy Research Project en zoals de naam al aangeeft draait hier alles om de anatomie. Het is voor studenten en door studenten en dus voor iedereen die graag meer over de anatomie wil leren naast het bestaande curriculum. Naast de nodige hoeveelheid anatomie is er ook de kans om zelf veel te prepareren, onderwijs te krijgen van topspecialisten die gastcolleges geven en er is natuurlijk ook veel ruimte voor netwerken en gezelligheid.

- Hoeveel studenten kunnen er per jaar meedoen?
Voor regio thorax, abdomen en extremiteiten kunnen er maximaal 24 studenten deelnemen. Voor de regio hoofd-hals en urogenitaal kunnen er maximaal 16 studenten meedoen.

- Welke regio’s worden behandeld en op welke avonden (2020)?
- Maandag: Thorax
- Dinsdag: Hoofd-hals en Urogenitaal
- Woensdag: Extremiteiten, wisselend per jaar bovenste extremiteit danwel onderste extremiteit; het jaar 2020 staat in het teken van de onderste extremiteiten.
- Donderdag: Abdomen

- Kan ik mij voor elke regio aanmelden?
Nee. Eerstejaars studenten kunnen alleen solliciteren voor regio thorax. Tweedejaars studenten kunnen alleen solliciteren voor regio thorax en abdomen. Let op: als je als tweedejaars student wilt solliciteren voor regio thorax dan zal je zowel één casus abdomen  en één casus thorax voldoende moeten maken.
De regio’s hoofd-hals, extremiteiten en urogenitaal zijn voor derde- en ouderejaars studenten. Zij hoeven enkel één casus voldoende te maken (hoofd-hals, extremiteiten of urogenitaal). Derde- en ouderejaars studenten mogen ook solliciteren voor regio thorax of abdomen, maar zullen dan zowel één casus hoofd-hals, extremiteiten of urogenitaal voldoende moeten maken en één casus thorax of abdomen.

- Wordt iedereen die een casus inlevert aangenomen?
Nee, dit is niet het geval. Er zijn veel studenten die graag meer (interactief) anatomie onderwijs willen naast het onderwijs gedurende het curriculum. EARP is daarom populair! De casussen worden beoordeeld en de beste 24 studenten per regio (voor regio urogenitaal en hoofd-hals worden maximaal 16 studenten aangenomen) mogen meedoen.

- Wie verzorgen het onderwijs?
De lessen worden per regio verzorgd  door vier assistenten en twee tutoren. Dit zijn ook geneeskunde studenten die een half jaar vóór het starten van EARP elke week zelf de desbetreffende regio disseceren om de anatomie van deze regio zeer goed te gaan beheersen. Tevens maken zij de handleiding en regelen zij alle andere zaken in en rondom EARP.

- Zijn er kosten aan verbonden?
Aan het begin van de cursus betaal je slechts 15 euro. Hiervoor krijg je 10 weken lang elke week onderwijs, een handleiding, deelname aan symposia, borrels en veel gezelligheid!

- Is er een aanwezigheidsplicht?
Ja, er wordt geacht dat de student alle lessen en de symposia aanwezig is.

- Krijg ik bij deelname aan EARP studiepunten?
Nee, er zijn geen studiepunten aan verbonden. Maar wanneer de cursus met een voldoende (of excellent voor de 5 beste studenten per regio) resultaat wordt behaald krijgt de student een officieel EARP certificaat. Iets om zeker trots op te zijn!